Duben 2009

bLOg narVáán..xD

22. dubna 2009 v 22:07 | BlaZinQa |  thoughts
taK LidičKy,

jDu už Pryč.. dNešeK si tu užiLi hLavNě příZNiVCi EscaPe thE faTe.. přibYLo i noVý viDeo mCR (konKrétNě gEraRda s jaPOnsKým zPěvákEM) a taKy nějaKý foTKy roBa + traiLer na neW moOn.. no dcL peRnej dEN dneSKa.. uVidíme jaK to půjDe, číM vás dáL zahLtím..xP taK já Si jDu posLOuchaT muSic.. bYe byE!! :O*

paC a puSu,
VašE BlaZinQa <3

thE woRd aLiVe

22. dubna 2009 v 20:07 | BlaZinQa |  Escape The Fate
→ no tAK tyhLe KLuci.. kraSavci, aLe ta muziKa mě taKy stoPro neoSLOviLa.. je to moC drSný.. no prOstě hARdcoRe no..xD cRaigu, uděLAL si s oDchodEM dobře..xP jinaK se jeDNá o kapeLu, ve kteRý craiG půSobiL ještě než oDEšeL k ETf.. vLastně kráTce po oDchodu z BTF..xD ..x) ←

bLessthEfaLL (pHOtoShoOtS)

22. dubna 2009 v 20:00 | BlaZinQa |  Escape The Fate
→ tAK jaKo kLuci k sEžráNí, aLe ta "huDba".. no coMMenT prostě.. jSem ráDa, že cRaiG vyPad a daL se mnoHEM Lepší cEstou!! *in LOve* ←

luxurious

22. dubna 2009 v 19:16 | ♀ - BlaZy Fox - ♫ |  Rob - shoots
→ Ouch.. <3 ←

roMe: fiLm festivAL

22. dubna 2009 v 19:12 | BlaZinQa |  Rob - photos
→ na co sLOVA?? steJně neVystihNou tu jeHo dokonaLOSt!! <3 ←

→ GeRarD wAy ft.KyOSuke HimURo - SafE And SoUNd

22. dubna 2009 v 19:08 | BlaZinQa |  MCR
→ bohužeL jsEM nesehNALa (zaTím!!) teXt.. x/ jinAK.. jeDNá sE o spojENí GerArDa wAYe (MCR) s japoNským zPěvákEM kYoSuke hiMurima píSeň je tiTuLní skLadbou k fiLmu "finaL fanTASy VII aDVenT chiLdren".. byL vyDán 16.4.09 a ke StažENí buDe jeN na iTuneS.com oD 29.4.09.. co Se týčE mě, taK se mi sinGL straašNě Líbí!! Gee je PROstě jeDNička!! *SLiNt* ←

pHotoShoOt #02

22. dubna 2009 v 19:00 | BlaZinQa |  Escape The Fate
→ oU, LuXus neJvíc.. neMám sLov.. jeN nvM co děLAL craiG, že má tu Nohu v sáDře..x/ xD ←
→ zDroj: buZznEt.com

kREsbY: deVianT aRt

22. dubna 2009 v 18:45 | BlaZinQa |  Escape The Fate
→ zDroj: DeviAnT aRt no jaKo neStačiM zíRAt!! RonNieHo si poROvnejTe s foTKou.. oUu!! ←
1) CraiG.. Ou = dokonALoSt -> *in LOVe*
2) RonNie.. LuXus neJvíc!! *sLinT*

traiLer -> neW moOn (faN maDe)

22. dubna 2009 v 18:28 | BlaZinQa |  Twilight - video
→ taK tenhLe je aLE vážNě dcL dost povEDeneJ!! xP tvL už se neMůžu dočKAt LisTOpaDu!! jeN se bOjim, že díKy těmhLe faNmaDům se buDe od KrisTen očeKávaT hodNě a Lidi buDOu poROvnávAT, v jaKýmže To fiLMu byLa Lepší.. aLe co.. beLLa je Nej prOstě..x) ←

mY baNnerS: ETf -> *in LOVe*

22. dubna 2009 v 15:24 | BlaZinQa |  moje výtvory
→ no sNaD se váM LíBěj aLEsPoň tRochu..x) ←

archiv | © crazy-time.blog.cz | search | © 20.11.2008 18:48 | message

Crazy-time is an unofficial fansite. I´m not affiliated with any celebrity. The information contained on this website is for informational purposes only.
I make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy,
or reliability with respect to the information on the website for any purpose. Please, copy only with source. Thank you and enjoy!